Välkommen till Spårvägssällskapet Ringlinien!

Lisebergslinjen körs lördagar till och med 24 september.


Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara kollektivtrafikens historia.