Välkommen till Spårvägssällskapet Ringlinien!

Göteborgs Trafikalmanacka 2023 finns nu på museet

Göteborgs Spårvägsmuseum är öppet söndagar


Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara kollektivtrafikens historia.