Välkommen till Spårvägssällskapet Ringlinien!

Göteborgs Spårvägsmuseum är öppet söndagar

Göteborgs Trafikalmanacka 2023 och mycket annat finns på museet

Lisebergslinjen körs lördagar till och med 17 december.


Spårvägssällskapet Ringlinien är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara kollektivtrafikens historia.