Dementi med anledning av pressuppgifter 23 maj 2019

Spårvägssällskapet Ringlinien är inte föremål för någon brottsutredning. Föreningen har inte ens hörts om upplysningar i den utredningen som pågår mot en tidigare medlem hos oss och två andra personer, vilka helt saknar kopplingar till föreningen. Utredningen är belagd med sekretess, vilket lett till vilda spekulationer och överdrifter i pressen.

Vi är djupt besvikna på att en medlem missbrukat sitt förtroende och skadat sina medmänniskor.

Vi tar naturligtvis avstånd från all brottslig verksamhet och i all synnerhet handlingar som kränker andra människor. Det är fullständigt oacceptabelt i vår verksamhet.

Spårvägssällskapet Ringlinien
Dan Aronsson

Vi kör till Liseberg varje lördag.

Se vilka dagar vi kör HÄR. Se aktuell tidtabell HÄR

Vi har en ny utställning i museet: "Kvinnor i trafiken"

Vi har en ny utställning i museet: "Kvinnor i trafiken"