Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 
Spårvägssällskapet Ringlinien   presenterar
  << Tillbaka 

Motorvagn 1902
Sammandrag från RINGLINIEN nr 3 1987.

Elektriska spårvägen var hög status i början av seklet. På detta vykort från Karl Johans
Kyrka sommaren 1902 har trafiken inte ens börjat - vagnen är tom på passagerare och
stadsvapnet saknas. Vagnarna 22 och 28 lär ha varit de två första som kom till Göteborg.
Bilden från Göteborgs Spårvägar.
"Hvarje motorvagn innehåller 20 sittplatser och rymmer 40 personer samt har öppna plattformar, spegelglasfönster, hvitlackerade tak, beslag af blankpolerad messing samt apparater för sandning och uppvärmning. Vagnarnes truckar hafva två axlar på 1,8 meters afstånd från hvarandra samt äro försedda med dubbelverkande fjederinrättningar."

Det var inte utan stolthet man i oktober 1902 beskrev de nya elektriskt drivna spårvagnarna för Göteborg. Sammanlagt 46 motorvagnar bestod leveransen av, och inte oväntat var det ASEA som hade byggt dem. Fastän små i våra ögon var de dock betydligt större än sina föregångare hästspårvagnarna och naturligtvis dessutom mycket finare än dessa som sista tiden hade åtnjutit ett minimalt underhåll.

De öppna plattformarna gjorde färden, speciellt på främre plattformen, minst sagt luftig. Föraren fick stå oskyddad för regn och kyla, men i gengäld för uniformen mycket rikhaltig, speciellt vintertid. Trots allt var det många som for illa under sin tjänst och ådrog sig men för livet.
Fakta, Motorvagn 1902
Typbeteckning M1 (Industrimuséet 1963)
Ursprungligt antal 66 st
Vagnsnummer 1-58, 104-111
Leverantör ASEA, GMV
Leveransår 1902-1907
Vagntyp borta 1916
Längd 8 080 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd 1 800 mm
Vikt 9 300 kg
Motorer, antal 2 st
Motoreffekt 2 * 18 kW
Antal passagerare sittande 20 st
stående 18 st
I början av 1910-talet fick vagnarna slutligen plattformskydd, dock inte utan ett något irriterat meningsutbyte mellan spårvägsstyrelsen och yrkesinspektionen, men ännu mer originellt i våra ögon är det att en del av de äldre förarna blev måttligt förtjusta över nymodigheten eftersom sikten framåt blev sämre.

I början av 20-talet hade vagnparken fått ett så stort tillskott av nyare vagnar att flera av de äldsta i fortsättningen gick som släpvagnar. Många av dem såldes så småningom till flera av de mindre spårvägsföretagen runtom i landet. På så sätt blev de i allmänhet mycket gamla.

Listan över M1-vagnarna omfattar som synes inte 46 vagnar utan 66 eftersom ytterligare vagnar av samma typ tillkom de följande åren genom ombyggnader och nyleveranser. Idag finns fyra vagnar kvar. I Göteborg finns nr 15 i ursprungligt utförande och nr 43 med inbyggda plattformar. I Malmköping finns nr 54 (numera nr 190) med förlängda plattformar och, slutligen, i Norrköping en av de vagnar som såldes dit 1925. Av dessa fyra har vagn 15 varit museivagn längst, eller i 77 av de 104 åren den har funnits.


Text: Stig Hammarson

Samtliga vagnar av typen M1

Tabellen visar samtliga vagnar i Göteborg som någon gång varit av typen M1. Blåfärgade vagnar (klickbara) är vagnar som finns kvar idag, antingen hos Ringlinien i Göteborg eller någon annanstans.
Förkortningar i tabellen: AV - arbetsvagn, PV - paketvagn (godsvagn), GMV - Göteborgs Mekaniska Verkstad,
M4s - typ M4 med demonterade motorer och strömavtagare (förekom även utan demontering).
 
Vagn Levererad Ändring I Ändring II Ändring III Ändring IV Utrang./Såld/Skänkt
nr år av typ år typ nr år typ nr år typ nr år typ nr år till
1 1902 ASEA M1 1914? M4 1925 Instr. vagn 1949
2 1902 ASEA M1 1916 M4 1931 M4s 1943 Uppsala
3 1902 ASEA M1 1914 M4 1931 M4s 1943 Uppsala
4 1902 ASEA M1 1915 M4 1931 M5 60 1950 M5 196 1960
5 1902 ASEA M1 1914 M4 1925 Helsingborg
6 1902 ASEA M1 1914 M4 1925 Helsingborg
7 1902 ASEA M1 1914 M4 1925 Helsingborg
8 1902 ASEA M1 1914? M4 1921 M4s 1925 Norrköping
9 1902 ASEA M1 1914? M4 1922 M4s 1925 Norrköping
10 1902 ASEA M1 1915? M4 1921 M4s 1925 Norrköping
11 1902 ASEA M1 1916? M4 1921 M4s 1925 Norrköping
12 1902 ASEA M1 1915? M4 1921 M4s 1925 Norrköping
13 1902 ASEA M1 1914? M4 1921 M4s 1931 M6 199 1949
14 1902 ASEA M1 1915? M4 1921 M4s 1925 Norrköping
15 1902 ASEA M1 1914? M4 1921 M4s 1929 M1 1929 museivagn
16 1902 ASEA M1 1914? M4 1921 M4s 1925 Uppsala
17 1902 ASEA M1 1914? M4 1920 M4s 1925 Uppsala
18 1902 ASEA M1 1914 M4 1920 M4s 1937
19 1902 ASEA M1 1914? M4 1920 M4s 1925 Uppsala
20 1902 ASEA M1 1914? M4 1920 M4s 1925 Uppsala
21 1902 ASEA M1 1915? M4 1921 M4s 1931 M6 199 1949
22 1902 ASEA M1 1915? M4 1921 M4s 1925 Norrköping
23 1902 ASEA M1 1915? M4 1921 M4s 1925 Uppsala
24 1902 ASEA M1 1914? M4 1922 M4s 1925 Uppsala
25 1902 ASEA M1 1914 M4 1931 M4s 1943 Karlskrona
26 1902 ASEA M1 1914 M4 1925 Jönköping
27 1902 ASEA M1 1915 M4 1931 M4s 1943 Uppsala
28 1902 ASEA M1 1914 M4 1939 M4s 1942 Karlskrona
29 1902 ASEA M1 1916 M4 1939 M4s 1943 Uppsala
30 1902 ASEA M1 1915 M4 1925 Jönköping
31 1902 ASEA M1 1915 M4 1939 M4s 1943 Uppsala
32 1902 ASEA M1 1915 M4 1926 Norrköping
33 1902 ASEA M1 1915 M4 1925 Jönköping
34 1902 ASEA M1 1914 M4 1940 M4s 1942
35 1902 ASEA M1 1914 M4 1933
36 1902 ASEA M1 1914 M4 1926 Norrköping
37 1902 ASEA M1 1914 M4 1942 Norrköping
38 1902 ASEA M1 1915 M4 1925 Jönköping
39 1902 ASEA M1 1916 M4 1943 M4 AV3 1951
40 1902 ASEA M1 1915 M4 1925 Jönköping
41 1902 ASEA M1 1914 M4 1943 M4 AV4 1951
42 1902 ASEA M1 1915 M4 1926 Norrköping
43 1902 ASEA M1 1916 M4 1983 M4 43 1925 Jönköping -1959
44 1902 ASEA M1 1915 M4 1940 M4s 1942
45 1902 ASEA M1 1915 M4 1931 M4s 1943 M4 AV5 1950
46 1902 ASEA M1 1914 M4 1931 Norrköping
47 1903 GMV M1 1916 M4 1931 Norrköping
48 1903 GMV M1 1916 M4 1934 Norrköping
49 1903 GMV M1 1916 M4 1931 Norrköping
50 1903 GMV M1 1916 M4 1934 Norrköping
51 1903 GMV M1 1916 M4 1934 Norrköping
52 1903 GMV M1 1916 M4 1931 Norrköping
53 1907 ASEA M1 1916 M4 1929 M5 1950 M5 189 1961
54 1907 ASEA M1 1912 M4 1929 M5 1950 M5 190 1973 Malmköping
55 1907 ASEA M1 1912 M4 1930 M5 1949 M5 191 1958
56 1907 ASEA M1 1912 M4 1930 M5 1949 M5 192 1963
57 1907 ASEA M1 1912 M4 1929 M5 1950 M5 193 1959 M5 AV10 1964
58 1907 ASEA M1 1912 M4 1930 M5 1950 M5 194 1964
104 1902 GMV S2 1906 M1 104 1915 M4 1941 M4 PV1 1951
105 1902 GMV S2 1906 M1 105 1916 M4 1932
106 1902 GMV S2 1906 M1 106 1915 M4 1935 Norrköping
107 1902 GMV S2 1906 M1 107 1916 M4 1942 M4 PV2 1950
108 1902 GMV S2 1907 M1 108 1915 M4 1942 Norrköping
109 1902 GMV S2 1907 M1 109 1915 M4 1935 Norrköping
110 1902 GMV S2 1907 M1 110 1915 M4 1942 Norrköping
111 1902 GMV S2 1907 M1 111 1915 M4 1935 Norrköping
/ Gå överst på sidan /