Spårvägssällskapet Ringlinien Utskriftsvänlig sida
Skriv ut
Återgå
Spårvägssällskapet Ringlinien   presenterar
  << Tillbaka 

Två-rum-och-kök
Sammandrag från RINGLINIEN nr 2 1982.

Vagn 192 på hallgården i Majorna någon gång under 1930-talet. Bilden togs av en reparatör Börjesson. Från Göteborgs Spårvägar.
Fakta, Två-rum-och-kök
Typbeteckning M6 (Industrimuséet 1963)
Ursprungligt antal 11 (12) st
Vagnsnummer 190-200
Leverantör ASEA, Arlöf
Leveransår 1922-1923, 1931
Vagntyp borta 1949
Längd 17 860 mm
Bredd 2 000 mm
Axelavstånd 1 800 mm
Boggicentrumavstånd 8 880 mm
Vikt 18 400 kg
Motorer, antal 2 st
Motoreffekt 2 * 30 kW
Antal passagerare sittande 40 st
stående 42 st
När de sista sex vagnarna av typen TVÅRUMOCHKÖK gick till skrot år 1949 lär ingen ha saknat dem. De var långsamma och svaga i trafiken, vilket gjorde dem mindre populära hos personalen. Dessutom var de trånga och obekväma i synnerhet på mittplattformen, där avstigningen skedde. De kom också under större delen av sin existens att gå som extravagnar; de sista åren i stor omfattning mellan Majorna och Kvibergs Skola.

Trots allt var en framtidstanke inplanterad i denna skapelse; det var Spårvägens första vagntyp med passagerarcirukulation, ett system som inte infördes på allvar förrän 20 år senare och som ju sedan blev allmänt förekommande. Idén att bygga samman två vagnar till en med personalbesparing som följd kom från USA. Redan omkring 1910 fanns dylika vagnar i t.ex. Boston. Man kapade sålunda av ena plattformen på två äldre motorvagnar och sammanfogade dem med en mittplattform som var rörlig mot båda kupéerna. Ingången framtill och utgången på mitten, där även konduktören stod. Bakre dörren var stängd.

Av de båda motorvagnarna fick den ena behålla bygel och motorer. Sätet kunde dock även tjänstgöra med den overksamma vagnen främst, som då sköts framför motorvagnen.

Åren 1922-23 byggdes 11 vagnar av denna typ. De skrotades sedermera succesivt under 1930- och 1940-talen, men två av dem togs isär och återuppstod som fyra nya enkla vagnar. Två av dessa gick i daglig trafik på linje 2 så sent som 1959.

Text: Stig Hammarson

Samtliga vagnar av typen M6

Tabellen visar samtliga vagnar i Göteborg som någon gång varit sammabyggda av typen M6.
 
Vagn Sammanbyggd av Ursprung. lev. Sammanbyggd Utrangerad Nya vagnar
190 M4 88 + 89 ASEA 1912 1923 1943
191 M4 90 + 91 ASEA 1912 1923 1949
192 M4 92 + 94 ASEA 1912 1923 1949
193 M4 95 + 96 ASEA 1912 1923 1947 S11 238, 239 (utr. 1951)
194 M4 66 + 67 Arlöf 1908 1923 1937
195 M4 59 + 61 Arlöf 1908 1923 1949
196 M4 93 + 97 ASEA 1912 1923 1938 69, 70 (utr. 1961, 1959)
197 M4 64 + 70 Arlöf 1908 1923 1949
198 M4 68 + 69 Arlöf 1908 1923 1949
199 (i) M4 60 + 62 Arlöf 1908 1923 1930
199 (ii) M4 13 + 21 ASEA 1902 1931 1949
200 M4 63 + 65 Arlöf 1908 1922 1937

Vagn 193 togs isär till två släpvagnar av typen S11 (238, 239) efter kollision i Stigbergsliden 1947.
Prototypen (200) hade något kortare plattformar än övriga vagnar.

/ Gå överst på sidan /
© Spårvägssällskapet Ringlinien www.ringlinien.org