Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 
  Kontakta oss   Länksamling   Om hemsidan  


Spårvägssällskapet RINGLINIEN
J Sigfrid Edströms Gata 2
416 48 Göteborg
KartaFax 031 - 15 95 73

Bankgiro 441-3415
Plusgiro, försäljning 64 95 13-9
Abonnemang av spårvagn
För mer information se Hyr spårvagn.
Telefon 0705-14 29 90
Medlemmar/medlemskap
Plusgiro medlemsavgifter: 64 95 46-9
Information & ansökan om medlemskap, se Bli medlem!
Bytt adress? Meddela adressändring här.
Övriga frågor/info: