Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

Gårdahallen

Vagnhallen Gårda är hallen där alla veteranspårvagnar och veteranbussar står. Där finns även vår föreningslokal. Hallen byggdes 1930 som ett komplement till vagnhallen Stampen, vilken kommit till redan vid elektrifieringen 1902. På 80-talet flyttade spårvägen till den nya vagnhallen Rantorget och Stampen revs. Gårdahallen fick vara kvar och 1989 flyttade museivagnarna och Ringliniens verksamhet dit. Efter en motion i Göteborgs Kommunfullmäktige beslöts i slutet på 1995 att byggnaden skall bevaras som vagnhall för den historiska vagnparken. Ringlinien fick vid detta beslut status som "främmande inrättning" och har numera hela verksamheten samlad i hallen. Våren 2011 invigdes Spårvägsmuseet i södra delen av byggnaden.

Vagnhallen är belägen utefter spårvägsspåren till och från Rantorget (se kartan). Ingången till vagnhallen och Spårvägsmuseet finns på hallens södra sida.
Bästa sättet att ta sig till Gårdahallen är att åka kollektivt. Närmaste spårvagnshållplats är Svingeln (spårvagnslinje 1, 3, 6 & 8). Vid busshållplatsen Svingeln på Friggagatan stannar många busslinjer. Västtrafiks hållplatsinformation för Svingeln.
Från Svingeln går man antingen till Alströmergatan och följer gångvägen mellan Stampens kyrkogård och spåren mot Rantorgshallen över ån eller följer Bältgatan längs skolan, går över ån på gångbron och följer gångbanan längs ån till södra ändan av hallen.
Ett annat alternativ är busslinje 60 till hållplatsen Vagnhallen Gårda. Därifrån följer man Anders Perssonsgatan till korsningen med J Sigfrid Edströms Gata, viker in på den och följer den tills man ser ingången till hallen och museet.
Parkeringsmöjligheter för bil finns i parkeringshuset vid korsningen Anders Personssgatan - J Sigfrid Edströms Gata.
Karta till Gårdahallen
Klicka för att öppna en karta till Gårdahallen
Karta från Stadsbyggnadskontoret, Göteborg

Gårdahallen
Bevarade spårvagnar i Gårdahallen Bevarade bussar i Gårdahallen
- Bevarade spårvagnar - - Bevarade bussar -
I Gårdahallen finns de gamla spårvagnarna från Göteborgs spårvägshistoria. Det finns även en samling veteranbussar från olika delar av Västsverige. Klicka på någon av länkarna för att få mer information om vilka vagnar/bussar som finns bevarade och deras historia.