Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Buss nr 2


Fakta
Busstyp Tvåmansbetjänad trådbuss
Stad Göteborg
Trafikföretag Göteborgs Spårvägar
Typbeteckning T40
Ursprungligt antal 10 st
Leverantör ASEA / Lindholmen
Leveransår 1940
Museibuss 1964

Den 2 oktober 1940 öppnades den första trådbusslinjen i Sverige. Det var linje M i Göteborg som alltså blev första staden i landet med denna typ av transportmedel. Trafiken pågick fram till november 1964.
I Spårvägssällskapet Ringliniens samling finns en buss från den tiden, nämligen nummer 2, som trots sin 2:a faktiskt var första bussen levererad till Göteborg. Bussen byggdes på Lindholmens verkstad i samarbete med ASEA i Västerås, som stod bakom det elektriska. Hos Göteborgs Spårvägar fick busstypen littera T40, som totalt 10 bussar blev betecknade med.

T40 2 är i behov av revision varför bussen tills vidare är avställd som museifordon. Trådbussen behöver också en särskild typ av kontaktledning som inte längre finns i Göteborg.

Trådbussepoken i Sverige har dock nyligen startat på nytt i Landskrona.

Trådbussepoken i Göteborg med buss nr 3 vid trådbussgaraget på Jægerdorffsplatsen. Foto: Göteborgs Spårvägar