Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Buss nr 291

    

Buss 291 är en godsbuss och har alltså säten för passagerare men också ett stort 3,5 meters utrymme för gods. Dessa bussar behövdes på mindre landsortslinjer i Dalsland och Värmland där underlaget för att köra med både lastbil och buss på samma sträckning var för dåligt. Fördelen med godsbussen var att man sparade in ett fordon och en förare. Gods- respektive passagerarutrymmet varierade beroende på hur trafiken såg ut på varje linje.
Fakta
Busstyp Godsbuss
Registreringsnummer JGF 277
Stad Bengtsfors
Leverantör Volvo / Höglunds Karosserie
Leveransdatum 10 december 1958
Ursprunligt trafikföretag Nordmark-Klarälvens Järvägars Omnibusstrafik
Ursprunligt inventarienummer 90
Ursprunligt antal 2 st
Övertagen av GDG Biltrafik AB 1964
Till Ringlinien sommaren 2003
Antal passagerare 21 st
Godsutrymme 3,5 meter
Bussen leverades av Höglunds Karosserie i Säffle i december 1956 till Nordmark-Klarälvens Järnvägars Omnibusstrafik där den fick inventarienummer 90. Den togs sedan över av GDG Biltrafik AB när dessa tog över busstrafiken 1964. Här stationerades den i Bengtsfors, Värmlands bussdistrikt med inventarienummer 291. Det fanns två bussar av denna typ på GDG och 291 är troligtvis den enda bevarade idag.

Efter att ha haft diverse olika ägare kom bussen till Ringlinien under sommaren 2003 och är nu under revision. Den beräknas kunna köras sommaren 2006.