Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Vagn M25 621

Vagnar av denna typ kom på slutet av 50-talet till Göteborg och togs ut ur trafik så sent som 1994. Vagn 621 har återställts till sitt utförande när den var färdig för Angeredsbanan. Den kan multipelkopplas med alla typer av pedalvagnar d.v.s. även de vagnar som idag är i normal trafik i Göteborg. Vagnen är i bra skick och kan köra på samtliga sträckor i Göteborg idag inklusive Angeredsbanan.

Historia
Vagn 621 levererades från Hägglunds i Örnsköldsvik våren 1962. Den hade då dörrarna på vänster sida och en fast konduktörsplats precis innanför framdörren. Inför högertrafikomläggningen skulle vagnarna byggas om, men för att bibehålla så hög kapacitet som möjlighet lät man redan ombyggda högervagnar gå baklänges under vänstertrafiken. När det sedan blev högertrafik lät man vänstervagnarna som ännu inte byggts om kopplas baklänges.

1969 byggdes vagnen om och åkte således baklänges som vänstervagn de två första åren efter omläggningen. Efter ombyggnaden togs konduktörsplatsen bort och en dörr för utgång sattes in längst bak. Vagnen reviderades sedan för att gå i trafik på den nya snabbspårvägsbanan till Angered 1969. Denna bana krävde speciella vagnar och några byggdes därför till detta. 621 gick sedan i reguljär trafik fram till 1991 då den överläts åt Räddningstjänsten i Göteborg.

Ringlinien tog över vagnen i maj 1995 och reviderade den och återställde den till det utseende den hade 1979 som nymålad högervagn på Angeredsbanan.

Vagn 621 invändigt


Fakta
Vagntyp Multipelvagn
Typbeteckning MB06 / M25
Ursprungligt antal 125 st
Leverantör Hägglund
Leveransdatum 2 maj 1962
Ombyggd t. högertrafik 18 januari - 2 maj 1969
Ombyggd för Angeredsbanan februari 1970
Huvudrevision/ommålning 28 maj 1979
Till Räddningstjänsten september 1991
Museivagn från maj 1995
Längd 14 160 mm
Bredd 2 650 mm
boggicentrumavstånd 7 000 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Hjuldiameter 680 mm
Vikt 18 300 kg
Motorer, antal 4 st
Motortyp MBL 10
Motoreffekt 4 * 50 kW
Antal passagerare sittande 38 st
stående 78 st