Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Vagn S8 240


Släpvagnen 240 är en replik av en täckt släpvagn med långa plattformar som förekom ofta i Göteborg på 30- och 40-talet. Vagnen har långbänkar där man sitter mittemot varandra och fönstren i nacken. Den är av samma typ som vagn 129 och 133 utan bygel, motorer och körredskap.

Historia
Dagens vagn 240 levererades 1920 som M4 132 och fick förlängda plattformar (typ M5) 1925. Den byggdes om (samtidigt som vagn 133) till arbetsvagn 112 år 1964. På 70-talet blev vagnen en museivagn och man beslöt att bygga om den till ett S8-släp, en vagntyp av vilken det inte fanns några vagnar kvar.

Numret 240 hämtades från en släpvagn med öppna plattformar som levererades 1917 till Göteborg. Denna byggdes om till S8 240 1929. Senare, 1940, byggdes den om till motorvagn av typ M5 och fick nummer 51. Nio år senare fick den ett nytt nummer, 108, på grund av mustangerna (M23) som levererades med nummer från 1 - 63. M5 108 skrotades sedan 1960. Nuvarande vagn 240 är följaktligen museisamlingarnas enda rena replik.

Fakta, ursprunliga vagn 240
Leverantör ASEA
Leveransår 1917
Ursprunlig typ/nummer S2 240
Ombyggd t. S8 240 1929
Ombyggd t. M5 51 1940
Omnumrerad t. M5 108 1949
Skrotad 1960
Vagnen återskapad från
arbetsvagn 112 år 1975.
Fakta
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning S21 / S8
Ursprungligt antal 20 st
Leverantör ASEA
Leveransdatum 28 september 1920
Ursprunlig typ/nummer M4 132
Ombyggd t. M5 132 16 juli 1925
Ombyggd t. arbetsvagn 112 sommaren 1962
Museivagn från 1975
Ombyggd t. S8 240 (replik) 1975
Längd 10 280 mm
Bredd 2 000 mm
Höjd 3 800 mm
Axelavstånd 2 600 mm
Vikt 8 800 kg
Antal passagerare sittande 20 st
stående 40 st


Vagn 240 invändigt