Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Vagn M22 211

Vagn M22 211 är den första rattmanövrerade spårvagnen i Sverige. Den var den första i en serie av 15 moderna vagnar som levererades av ASEA till Göteborg mellan 1943 och 1944. Vagnen är enkelriktad med dörrar på vänster sida eftersom vagntypen aldrig byggdes om till högertrafik. På grund av detta är vagnen väldigt sällan ute i trafik och kan endast ta emot passagerare på speciella hållplatser som tillåter på- och avstigning på "fel" sida.

Historia
Experimentvagn MB02 210 var den första enriktningsvagnen i Göteborg. Den lade grunden för ASEA-mustangerna, som levererades med start på vagn 211 år 1943. Konduktörsplats fanns längst bak där påstigningen skedde. Avstigning var endast möjlig längst fram då mittdörren saknades från leveransen. Från början kopplades limpesläp (typ S26) bakom ASEA-vagnarna. När sedan Hägglunds-släpen kom (S27) fick vagnarna genomgå en revision för att få tillräckligt kraftiga motorer och bromsar för att kunna dra dem. Vagn 211 skickades i januari 1952 till Eksjö för denna revision. Då byttes bland annat alla fönster på sidorna av vagnen och en ny utgångsdörr sattes in i mitten. 211 var färdig och kom tillbaka i maj samma år.

ASEA-vagnarna gick väldigt länge på linje 5 innan de ersattes av M25. När högertrafikomläggningen kom beslutade spårvägen att inte bygga om dessa vagnar. Resultatet blev att de flesta skrotades men 211 undgick detta öde och blev museivagn tillsammans med 208.

Vagnen är idag fullt körklar men eftersom dörrarna sitter på vänster sida kan av- och påstigning ske endast på ett fåtal platser. Användningen är därför mycket begränsad och vagnen används oftast i interna sammanhang.

211 under Spårvägens 100-årsjubileum 2002. Foto: Björn Johansson

Fakta
Vagntyp ASEA-mustang "Flygande fästning"
Typbeteckning MB03 / M22
Ursprungligt antal 15 st
Leverantör ASEA
Leveransdatum 15 april 1943
Reviderad i Eksjö (försedd m. bl.a. mittdörr) 3 januari - 26 oktober 1956
Museivagn från 2 september 1967
Längd 13 050 mm
Bredd 2 500 mm
boggicentrumavstånd 5 900 mm
Axelavstånd, boggi 1 800 mm
Hjuldiameter 680 mm
Vikt 17 000 kg
Motorer, antal 4 st
Motortyp LJB 24
Motoreffekt 4 * 40 kW
Antal passagerare sittande 30 st
stående 75 st