Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Vagn S2 248

Ringlinien började i december 2004 planera för att återställa vagnkorgen från f.d. vagn 198 till det utseende den hade vid leveransen 1917, dvs. som släpvagn med öppna plattformar (S2) med nummer 248. Arbetet har pågått sedan dess och blev klart i juli 2015.
M5 198 har ersatts av vagn M5 92 som är ur samma serie.Historia
Vagn S2 248 byggdes på Spårvägens egen verkstad i oktober 1917. Vagnen byggdes 1931 om till motorvagn med förlängda plattformar och fick nummer 62. När sedan Hägglundsmustangerna kom omnumrerades denna till 198 i april 1956.

Vagn 198 gick sedan länge i trafik fram till december 1964 då den blev en museivagn. Efter en kollision 2003 avställdes vagnen och nyligen påbörjades planeringen för att återställa vagnkorgen till dess utseende vid leveransen, som S2 248.

M5 198 1 juli 2003.

Släpvagn 248 i Gårdahallen februari 2006.

Fakta
Vagntyp Släpvagn, öppna plattformar
Typbeteckning S2
Ursprungligt antal 63 st
Leverantör Göteborgs Spårvägar
Leveransdatum 17 oktober 1917
Ombyggd t. M5 62 8 oktober 1931
Omnumrerad t. M5 198 21 april 1956
Museivagn från 12 december 1964
Avställd 21 juli 2003
Återställning t. S2 248 Klar juli 2015

Släpvagn 248 på Åvägen i juni 2015.