Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Vagn S26 371

Limpesläp 371, byggd på Spårvägens egen verkstad 1952 som limpa med fast konduktörsplats. Byggdes om efter högertrafikomläggningen till luftledningsinspektionsvagn 108 och stod sedan avställd till 2005 då påbörjandet att återställa vagnen till sitt utseende i trafik startade. Detta blev klar februari 2009.

Vagnen har tryckluftsdörrar och en fast konduktörsplats vid bakdörren. Limpor av denna typ gick i trafik på 50-talet i Göteborg som enriktningsvagnar med dörrar på vänster sida. Ringlinien har restaurerat vagnen så att den är spegelvänd istället, med dörrar på höger sida för att praktiskt kunna använda vagnen i trafik idag. Den är möjlig att koppla både till mustanger och äldre vagnar samt mellan vagnarna 208 och 336 i ett trevagnarståg.

Fakta
Vagntyp Limpsläp
Typbeteckning S23F / S26 / S10
Ursprungligt antal 70 st
Leverantör Göteborgs Spårvägar
Leveransår 1952
Ursprunlig typ/nummer S26 371
Ombyggd t. arbetvagn 108 1960-70-talet
Museivagn från 1980-talet
Återställning till S26 371 Färdigt februari 2009