Start    Lisebergslinjen    Hyr spårvagn    Museum    Föreningen    Medlem    Vagnhallen    Fakta    Kontakt
 
 

Vagnhallen

  Information   Spårvagnar   Bussar  

 Vagn M5 117

Arbetsvagn 117, levererad av ASEA 1918. Var i trafik som M5 67 innan den byggdes om till arbetsvagn och gick som snöplog många år. Vagnen är avställd tills vidare.

Fakta
Vagntyp Motorvagn, förlängda plattformar
Typbeteckning M11 / M20 / M5
Ursprungligt antal 123 st
Leverantör ASEA
Leveransår 1918
Ursprunlig typ/nummer M5 67
Ombyggd t. arbetvagn 117 1960-talet
Museivagn från 1980-talet